Jak zapisać się na kurs prawa jazdy?

Drogi kursancie – od 19 stycznia 2013r. zmieniły się przepisy dotyczące szkolenia kierowców. Z tym dniem weszła w życie Ustawa o kierujących pojazdami, która wraz z rozporządzeniami określa sposób:

 • przeprowadzenia kursu w szkole nauki jazdy,
 • wymagane dokumenty dla kursanta i OSK,
 • sposób zapisu na kurs prawa jazdy,

 

Aby zapisać się kurs prawa jazdy w szkole jazdy należy uzyskać w właściwym za względu na zamieszkanie Starostwie (Urzędzie Miasta) Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) – profil ten jest generowany elektronicznie na podstawie dokumentów, które należy dostarczyć:

 • poprawnie wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy;
 • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;
 • zgodę rodzica / opiekuna  – dokument jest wymagany dla osób niepełnoletnich;
 • dokument potwierdzający tożsamość może to być: legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport;
 • numer PESEL;
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do kierowania pojazdami.

 

Na podstawie ww. dokumentów generowany jest Identyfikator do PKK, który należy przekazać szkole nauki jazdy aby rozpocząć kurs prawa jazdy.

 

 Zapraszamy do naszego biura osobiście  gdzie uzyskacie Państwo pomoc:

 • w poprawnym wypełnieniu wniosku o wydanie prawa jazdy;

 • w przeprowadzeniu badań lekarskich dla kandydatów na kierowców przez uprawnionego lekarza współpracującego z naszym ośrodkiem szkolenia kierowców;

 • przy wyborze ciekawej opcji kurs prawa jazdy jak również terminu;

 • przy wysłaniu przygotowanych dokumentów drogą elektroniczną do Starostw (Urzędów Miast).